Adatvédelmi nyilatkozat

Alkalmazás:

Személyes adatainak védelme különösen fontos a Bolearis Hungary KFT-nek. Ezért az adatokat kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályi  rendelkezések alapján (GDPR) dolgozzuk fel. Jelen adatvédelmi dokumentumban tájékoztatjuk Önt társaságunk valamint adatfeldolgozóink (jogi vagy természetes személyek) által végzett adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól.

A cég adatai:

Cég megnevezése: Bolearis Hungary KFT

Adószám: HU22992516

Weboldal: https://bolearis.ro/

Cím:  417075 Comuna Borș nr. 296, România

Telefon: +36 70 945 1198

E-mail: office@bolearis.com

Személyekre vonatkozó adatok:

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával tároljuk és kezeljük, vagy amennyiben ez olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön is érintett fél és a GDPR ezt előírja, vagy ha az adatok feldolgozása jogszabályi kötelezettségen alapul. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha bizonyos, hogy azokra hatósági adatszolgáltatási kötelezettség már nem vonatkozik. Csak azokat a személyes adatokat tároljuk és kezeljük, amelyek szükségesek a szolgáltatásaink végrehajtásához és feldolgozásához, vagy melyeket Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott. Harmadik fél számára adatok továbbítása (jogi vagy természetes személyek) csak abban az esetben történik, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön érintett (mint például az alvállalkozók), vagy jogszabályi kötelezettségen alapul. Lehetséges fogadók lehetnek: biztosító társaságok, hatóságok, adótanácsadók, kintlévőségkezelő társaságok, jogi képviselők

Adatbiztonság:

Személyes adatainak védelme megfelelő szervezeti és technikai óvintézkedésekkel történik. Ezek az óvintézkedések különösen a jogosulatlan, jogellenes vagy véletlen hozzáférés, feldolgozás, veszteség, felhasználás és manipuláció elleni védelemre vonatkoznak. Annak ellenére, hogy folyamatosan magas szintű biztonsági rendszert tartunk fenn, nem zárható ki, hogy az interneten keresztül megosztott információkat mások is megtekinthetik és használhatják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik fél által okozott adatátviteli hiba miatt  és / vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés miatt keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget (pl. hackertámadás az e-mail fiókon vagy telefonon, adatok lehallgatása és hasonlók).

Az Ön jogai:

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését. Ha úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelmre vonatkozó igényét más módon megsértették, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső kapcsolattartási címünkkel. Ezeket az alábbi kapcsolattartási adatok alapján éri el:

Bolearis Hungary KFT 4110 Biharkeresztes Kossuth u. 163,

Tel.: +36 70 945 1198,

e-mail: office@bolearis.com

Ezen túlmenően a felügyelő hatóságnál is panaszt tehet
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530-Budapest, Pf.: 5
Telefon: + 36 1391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: https://naih.hu