Formulare
Servicii
Autorizații în Ungaria
Autorizații în România
Contact

Bolearis Group cu o experienţă de peste 15 ani, este un grup de societăţi în continuă dezvoltare.

Servicii pe teritoriul

Ungariei și României

obţinerea de autorizaţii speciale de transport

Colegii noștri își desfășoară sarcinile minuțios și precis și ne străduim să asigurăm servicii de cea mai înaltă calitate .

organizarea escortei (însoţirii)

Mașinile noastre de însoțire sunt echipate corespunzător, conform legislației în vigoare.

organizarea escortei din
partea Poliţiei Rutiere

În cazul în care acest lucru este prevăzut în autorizațiile speciale de transport (AST), societatea noastră organizează inclusiv însoțirea din partea Poliției Rutiere.

recunoaştere de traseu,
proiect de transport

Recunoașterile de traseu efectuate de colegii noștri, împreună cu consultanța din partea specialiștilor, garantează efectuarea în siguranță al transporturilor.

Îndepărtarea temporară a
obstacolelor de pe traseu

(semne de circulaţie, indicatoare rutiere,etc.)

După caz, organizăm/efectuăm îndepărtarea obstacolelor întâlnite pe traseu.

obţinerea autorizatiei de
liberă trecere

(de ex. centrul orașelor)
În funcție de adresa descărcării/încărcării putem obține, inclusiv, autorizații de liberă trecere.

Autorizaţia Specială de Transport (AST) în Ungaria

AST

Conform legislaţiei în vigoare, în acest domeniu(36/2017.(IX.18) NFM rendelet) autorizaţia specială de transport(AST) se emit pentru transporturile ale căror dimensiuni totale depăşesc:

AST + Însoțire

Conform legislaţiei în vigoare, în acest domeniu(36/2017.(IX.18) NFM rendelet) însoţirea este obligatorie în cazul transporturilor agabaritice ale căror dimensiuni totale depăşesc:

Autorizaţia Specială de Transport (AST) în România

AST

Conform legislaţiei în vigoare,în acest domeniu (OG nr.43/1997, cu modificările ulterioare) autorizaţia specială de transport(AST) se emit pentru transporturile ale căror dimensiuni totale depăşesc :

AST + Însoțire

Conform legislaţiei în vigoare,în acest domeniu(OG nr.43/1997,cu modificările ulterioare) însoţirea este obligatorie în cazul transporturilor agabaritice ale căror dimensiuni totale depăşesc:

CONTACT

ADRESĂ UNGARIA

Biharkeresztes 4110, Ungaria strada Kossuth 163

ADRESĂ ROMÂNIA

417075 Comuna Borș nr. 296, România

TELEFON

+40 761 128 260, +40 761 128 262

+36 70 945 1198

Copyright © 2020 Bolearis Group

Árajánlatkérés útvonalengedélyre

Üres jármű adatai
A rakománynak a járművel együtt mért adatai
Útvonal
Megjegyzés

Árajánlatkérés szállításra

Rakomány adatai
Útvonal
Megjegyzés

Adatvédelmi nyilatkozat

Alkalmazás:

Személyes adatainak védelme különösen fontos a Bolearis Hungary KFT-nek. Ezért az adatokat kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályi  rendelkezések alapján (GDPR) dolgozzuk fel. Jelen adatvédelmi dokumentumban tájékoztatjuk Önt társaságunk valamint adatfeldolgozóink (jogi vagy természetes személyek) által végzett adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól.

A cég adatai:

Cég megnevezése: Bolearis Hungary KFT

Adószám: HU22992516

Weboldal: https://bolearis.ro/

Cím:  417075 Comuna Borș nr. 296, România

Telefon: +36 70 945 1198

E-mail: office@bolearis.com

Személyekre vonatkozó adatok:

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával tároljuk és kezeljük, vagy amennyiben ez olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön is érintett fél és a GDPR ezt előírja, vagy ha az adatok feldolgozása jogszabályi kötelezettségen alapul. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha bizonyos, hogy azokra hatósági adatszolgáltatási kötelezettség már nem vonatkozik. Csak azokat a személyes adatokat tároljuk és kezeljük, amelyek szükségesek a szolgáltatásaink végrehajtásához és feldolgozásához, vagy melyeket Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott. Harmadik fél számára adatok továbbítása (jogi vagy természetes személyek) csak abban az esetben történik, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön érintett (mint például az alvállalkozók), vagy jogszabályi kötelezettségen alapul. Lehetséges fogadók lehetnek: biztosító társaságok, hatóságok, adótanácsadók, kintlévőségkezelő társaságok, jogi képviselők

Adatbiztonság:

Személyes adatainak védelme megfelelő szervezeti és technikai óvintézkedésekkel történik. Ezek az óvintézkedések különösen a jogosulatlan, jogellenes vagy véletlen hozzáférés, feldolgozás, veszteség, felhasználás és manipuláció elleni védelemre vonatkoznak. Annak ellenére, hogy folyamatosan magas szintű biztonsági rendszert tartunk fenn, nem zárható ki, hogy az interneten keresztül megosztott információkat mások is megtekinthetik és használhatják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik fél által okozott adatátviteli hiba miatt  és / vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés miatt keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget (pl. hackertámadás az e-mail fiókon vagy telefonon, adatok lehallgatása és hasonlók).

Az Ön jogai:

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését. Ha úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelmre vonatkozó igényét más módon megsértették, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső kapcsolattartási címünkkel. Ezeket az alábbi kapcsolattartási adatok alapján éri el:

Bolearis Hungary KFT 4110 Biharkeresztes Kossuth u. 163,

Tel.: +36 70 945 1198,

e-mail: office@bolearis.com

Ezen túlmenően a felügyelő hatóságnál is panaszt tehet
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530-Budapest, Pf.: 5
Telefon: + 36 1391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: https://naih.hu

Cerere ofertă - Autorizație specială transport

Caracteristicile transportului fără încărcătură
Caracteristicile transportului cu încărcătură
Ruta
Mențiuni

Cerere ofertă - Transport marfă

Încărcătura
Ruta
Mențiuni

Politică de confidențialitate

Protectia datelor

De regulă, folosirea paginii noastre web este posibilă fără introducerea de date personale. În cazul în care totuși, date personale precum nume, adresă sau email sunt preluate pe paginile noastre web, acest lucru se realizează , pe cât posibil, doar cu acordul utilizatorului. Aceste date nu vor fi divulgate terților fără acordul Dumneavoastră.

Vă aducem la cunoștință faptul că, transmiterea de date pe internet (spre exemplu – prin comunicarea pe email) poate produce breșe de siguranță. O protecție deplină a datelor cu privire la accesarea acestora de către terți nu este posibilă.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania română S.C. BOLEARIS TRANS S.R.L. este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Datele companiei:

Denumire firma: S.C. BOLEARIS TRANS S.R.L.

C.U.I : RO7895990

Nr.ord.reg.com: J05/1695/1995

Site web: https://bolearis.ro/

Adresă:  417075 Comuna Borș nr. 296, România

Telefon: +40 761 128 260, +40 761 128 261, +40 761 128 262

E-mail: office@bolearis.com

Cookies

Paginile de internet folosesc ocazional așa- numite ‚cookies‘. Cookies nu vă afectează calculatorul în mod negativ și nu conțin viruși. Acestea au rolul de a face oferta noastră mai ușor accesibilă, mai eficientă și mai sihură utilizatorilor. Cookies sunt fișiere text de mici dimensiuni ce sunt salvatre de browser-ul Dumneavoastră.

Cele mai multe cookies folosite sunt așa- numitele „Session-Cookies“. Acestea sunt șterse în mod automat la finalul sesiunii pe internet. Altele rămân însă pe calculatorul Dumneavoastră până când le ștergeți. Acest tip de coookies ne permit să vă recunoaștem browser-ul la următoarea vizită online.

Există posibilitatea de a activa anumite opțiuni în browser-ul Dumneavoastră, astfel încât să fiți informați despre existența unor cookies, optiuni care să permită accesul acestor cookies doar în împrejurări specifice, care să limiteze acceptarea de cookies doar la anumite situații sau să restrictioneze accesul acestora în general și de asemenea care să determine ștergerea automată a acestor cookies la închiderea browser-ului. În cazul dezactivării, functionalitătile paginii web pot fi limitate.

Fișiere jurnal pe server

Furnizorul de acces la paginile de internet preia și salvează, în mod automat, informații în așa-numitele fișiere jurnal de pe server – informații pe care browser-ul D-voastră ni le transmite automat. Aceste date sunt :

 • Tipul de browser și versiunea
 • Sistemul de operare folosit
 • Referința URL
 • Hostname (numele gazdei) calculatorului executant
 • Ora la care se realizează accesarea serverului

Aceste date nu pot fi atribuite anumitor persoane. De asemenea nu se va realiza o consolidare a acestor date cu alte surse de informații. Ne rezervăm însă dreptul de a folosi retroactiv aceste date în scopul efectuării de verificări, în situația în care, avem dovezi concrete ale unei utilizări ilegale (ilicite).

Formular de contact

În cazul în care ne trimiteți solicitări/întrebări prin intermediul formularului de contact, vom prelua informațiile trecute în solicitare, inclusiv datele Dumneavoastră de contact, în scopul prelucrării cererii Dumneavoastră și de asemenea pentru eventuale întrebări suplimentare. Nu vom divulga aceste date fără consimțământul Dumneavoastră.

Encriptare SSL

Acest website folosește, din motive de siguranță și pentru protecția transmiterii de informații cu titlu confidential, ca de exemplu solicitările primite de la Dumneavoastră, o encriptare de tip SSL. O conexiune encriptată poate fi recunoscută prin faptul că adresa browserului este schimbată din „http://” în „https://” și de asemenea prin existența simbolului ‚lacăt‘ în adresa browser-ului.

Prin activarea encriptării SSL, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

Accesare, Ștergere, Blocare

În orice moment, aveți dreptul de a primi informații gratuite despre datele Dumneavoastră personale salvate, sursa acestora precum și destinatarul, despre scopul prelucrării datelor precum și dreptul de a corecta, bloca sau șterge aceste date. În acest scop precum și pentru alte întrebări pe tema date personale, ne puteți contacta oricând folosind adresa menționată în secțiunea ‚Contact‘ .

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă doriți să faceți o modificare, va trebui să ne contactați telefonic sau la adresa de web https://www.bolearis.ro/.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
 • Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca C. BOLEARIS TRANS.R.L. să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a depune plângere: În cazul în care veți considera că nu am reușit să vă soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la instituțiile competente.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.